OYUNUN AMAÇLARI

                         Maslov İhtiyaç Üçgeni

İnsanların ihtiyaç hiyerarşisini belirleyen Maslov piramidine bakarsak, insanın sosyalleşme, toplum içinde kabullenilme ve itibar görme ihtiyacının, üst sıralarda yer aldığını görürüz. Hatta bu ihtiyaç, yeme içme, güvenlik gibi ihtiyaçlardan çok daha önemlidir.

Oyunun ana konusu budur. İnsanın sosyalleşme ihtiyacı.. Ve de bu ihtiyacın karşılanmamasının ne gibi tehlikeli sonuçları olabileceği.. Çünkü insan,  sosyal bir varlıktır…

Sosyal Stigma denen olay, yani bireyin, hastalığı, siyasi görüşü, ya da dini inancı yüzünden toplumdan dışlanması, 21. Yüzyılda inanılmaz artış gösteren bir olgu.

Oyunumuzun öncelikli hedefi, çoğunluktan farklı olduğu için topluma uyum sağlayamayan insanlara dikkat çekebilmek. Onların sorunlarının gündeme gelebilmesini sağlayabilmek..

Oyunun diğer amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

– Toplumdan dışlanmanın ve izole edilmenin, yok sayılmanın acısını, getirdiği sorunları anlatmak.

– Şizofreni ve bipolar gibi mental sorunları olan insanlara dikkati çekebilmek. Çünkü 21. Yüzyılda dahi insanlar bu hastalar hakkında yeterince bilinç sahibi değil.. Hala bu hastalar belirli çevrelerde alay konusu yapılabilmekte.

– Belçika’daki Türk toplumunu Rus edebiyatından klasik bir eserle tanıştırmak. Çünkü Türk toplumu kendi içine kapalı, diğer kültürleri fazla tanımayan bir toplum.

 

Bu oyunla biz, Tolstoy’un “Gogol’u halka indirmek mi? Yoksa halkı Gogol’a göndermek mi?” Sorusuna  “Gogol’u halka indirmek” diye cevap veriyoruz.